Wersja systemu 0.91.4 Wikipedia, kamery i łatwe dodawnie urządzeń

Wersja systemu 0.91.4 z dnia 18 kwietnia 2019 roku,

Informacje z Wikipedii

Asystent domowy udzielając odpowiedzi na pytania typu "kto to jest... ", "kim jest... ", "znajdź informację o..." korzysta z zasobów bazy wiedzy "Google Knowledge Graph". Korzystanie z tego typu bazy wiedzy ma na celu selekcję możliwie najistotniejszych treści i udzielenia krótkiej odpowiedzi na pytanie. Źródłem informacji do Google Knowledge Graph jest głównie Wikipedia. Wraz z bieżącą aktualizacją dodajemy możliwość wyszukania i odsłuchania całego artykułu z Wikipedii.

Nowa komenda w sekcji Wyszukiwanie informacji: Komendy głosowe Wikipedia Na początek obsługujemy jedną komendę głosową: "Wikipedia + {szukana fraza}", {szukana fraza} - może być dowolną nazwą.

Konfiguracja interfejsu użytkownika

Obraz wideo z kamer

Dzięki komponentowi live stream z Home Assistant mamy możliwość podglądu obrazu wideo z kamer IP. Otwiera to szereg możliwości takich jak:

  • automatyczne przesyłanie obrazu z kamery umieszczonej na drzwiach wejściowych, na telewizor z chromecast, po tym gdy ktoś zadzwoni
  • możliwość zainstalowania kamery w pokoju dziecka i użycia swojej bramki jako elektronicznej niani
  • wykrywanie ruchu i analiza obiektów na zdjęciach w celu opisania tego co/kto znajduje się na kamerze i wykonania stosownej akcji - np. komunikat głosowy “Dzień dobry panie listonoszu, proszę zostawić list w skrzynce :)”

Tematem tym planujemy zająć się szerzej, niebawem opiszemy krok po kroku zastosowanie kamer w systemie.

Kamery

Łatwe dodawanie urządzeń

W celu łatwiejszego dołączania urządzeń do systemu dodaliśmy kreator, który krok po kroku prowadzi przez proces dodawania nowych urządzeń. Więcej o naszych urządzeniach, w dokumentacji Urządzenia

Kreator dodawania urządzeń