Wersja systemu 0.92.6 Listy w aplikacji

Wersja systemu 0.92.6 z dnia 11 maja 2019 roku,

Listy w aplikacji

Ulubione, zakładki, artykuły, stacje radiowe, podcasty, wyszukane pozycje z YouTube i Spotify można teraz w prosty sposób wybierać, wystarczy kliknąć pozycję na liście.

Konfiguracja interfejsu użytkownika

Ulubione i zakładki

Łatwe dodawanie treści audio do ulubionych, za pomocą komendy "lubię to" lub naciskając przycisk przy odtwarzaczu. Do ulubionych możemy dodać stację radiową, podcast, muzykę z YouTube lub Spotify oraz treści audio z dysków. Zakładki do treści audio z dysków dodają i aktualizują się automatycznie podczas pauzowania odtwarzania. Zakładki i ulubione można usuwać zarówno z aplikacji jak i za pomocą pilota.

Kamery

Pozostałe istotne zmiany

  • Szybsze uruchamianie audio z YouTube, nowy otwartoźródłowy komponent - AIS-media-extractor

  • Uproszczone menu w aplikacji, ulepszenia w menu dostępnego za pomocą pilota radiowego. Widoki w aplikacji

  • Automatyczne zwalnianie miejsca na urządzeniu, usuwanie logów i kasowanie historii z lokalnej bazy danych.

  • Możliwość usuwania plików z dysku wewnętrznego urządzenia za pomocą pilota.

  • Najnowszy Home Assistant.

    0.92