Wersja systemu 0.97.5 Obsługa wywołań zwrotnych HTTP, kolejne uproszczenia w aplikacji

Wersja systemu 0.97.5 z dnia 29 sierpnia 2019 roku,

Poprawa dostępności aplikacji dla użytkowników niedowidzących

W naszej aplikacji na system Android oznakowaliśmy przyciski etykietami w celu zapewnienia wsparcia dla mechanizmów typu TalkBack. Podobne wysiłki zostały poczynione w aplikacji webowej, celem tego procesu jest udostępnienie interfejsu użytkownika Asystenta domowego dla wszystkich.

Uproszczenia w aplikacji

W ramach prac nad wersją 1.0 upraszczamy domyślny interfejs użytkownika aplikacji Asystent domowy. Od wersji 0.97 Konfiguracja bramki, Przydatne linki i Dokumentacją będą miały swoje osobne strony.

Konfiguracja bramki

Konfiguracja bramki jest dostępna z menu z pozycji Ustawienia bramki AIS dom. Z tego miejsca można zarządzać swoją bramką IoT i Audio. Konfiguracja bramki ma 4 sekcje, są one opisane na nowej stronie dokumentacji Konfiguracja bramki

AIS dom ustawienia bramki

Przydatne linki

Linki do serwisów działających na bramce umieściliśmy jako nową opcję w menu w aplikacji Przydatne linki

AIS dom przydatne linki

Dokumentacja

Kolejna nowa opcja w menu Dokumentacja to przejście do serwisu z naszą oficjalną dokumentacja użytkownika.

AIS dom dokumentacja

Obsługa wywołań zwrotnych HTTP

Obsługa wywołań zwrotnych HTTP do powiadamiania asystenta o zdarzeniach z zewnątrz. Wszystko, co jest skonfigurowane do uruchamiania przez wywołanie zwrotne, ma publicznie dostępny unikalny adres URL, aby umożliwić wysyłanie danych do Asystenta domowego z dowolnego miejsca.

Pozwala to na przesyłanie powiadomień do naszej bramki z Internetu.

W ten sposób możemy np. powiadamiać bramkę o naszej lokalizacji z aplikacji mobilnej - opcja opisana szerzej w Wykrywanie obecności

AIS dom webhooks

Otrzymywać powiadomienia z serwisu dialogflow

AIS dom webhooks

i/lub z serwisu IFTTT

AIS dom webhooks

Zarządzanie powiadomieniami zwrotnymi dostępne jest w konfiguracji zdalnego dostępu do bramki AIS dom webhooks

Nowe repozytorium pakietów binarnych

Mamy nowe repozytorium pakietów binarnych na własnym serwerze (nie instalujemy już binarek z serwisu Github). Wszystkie pakiety zostały zaktualizowane do najnowszych wersji i w ramach optymalizacji skompilowane dla minimalnego Android API 24 (wcześniej wspieraliśmy API 21 dostępne na Android 5).

Nie przełączamy na nowe repozytorium automatycznie i nie dostarczamy tych nowych pakietów binarnych automatycznie podczas zwykłej instalacji. Wymaga to po standardowej aktualizacji wykonania dodatkowo procedury "Pełnego resetu aplikacji". Zachęcamy do przełączenia się na nowe repozytorium w celu usprawnienia/przyśpieszenia działania procesów na urządzeniu.

Przełączenie na nowe repozytorium pakietów binarnych: 1. Wykonaj standardową aktualizację automatyczną 2. Wykonaj "Pełny reset aplikacji" - przebieg tej procedury opisany jest w dokumentacji Pełny reset aplikacji, znajduje się tam też wideo prezentujące przebieg procesu pełnego resetu.

Pozostałe istotne zmiany

  • Możliwość włączenia dźwięku mono (połączenie kanałów podczas odtwarzania audio). Opcja dostępna jest z aplikacji oraz ze zdalnego pilota. Jest to przydatne gdy nasza bramka podłączona jest do jednego głośnika a audio ma więcej kanałów lub gdy słuchamy na słuchawkach i mamy lepszy słuch w jednym uchu niż w drugim.

  • Pokazywanie mikrofonu w przeglądarce, tylko gdy przeglądarka wspiera głosowe wprowadzanie (webkitSpeechRecognition) i gdy połączenie jest szyfrowane.

http:

AIS dom webhooks

https:

AIS dom webhooks

  • Powiadomienia w aplikacji o nowej wersji.

AIS dom update notification

  • Możliwość połączenia się z WiFi przy pierwszym uruchomieniu w 2 kroku kreatora (po założeniu konta, przed wykryciem lokalizacji domu).

Pierwsze uruchomienie -> Lokalizacja Twojego domu -> Konfiguracja WiFi

  • Możliwość uwierzytelniania za pomocą hasła przy połączeniu ssh.

Dostęp w sieci lokalnej -> SSH

  • Poprawione działanie mikrofonu. W przypadku zablokowania mikrofonu dodaliśmy automatyczny reset urządzenia USB, bez fizycznego rozłączania / podłączania.

AIS dom webhooks

  • Najnowszy (stabilny) Home Assistant 0.97