Przejdź do głównej zawartości

Wersja systemu Greta

· 6 min aby przeczytać
Jola AI-Speaker

AIS

Greta

Zwave Pakiety Zwave Zwave AIS TTS TTS AIS Tasmota Tasmota Zigbee Zigbee Zigbee USB HID AIS dom AIS dom DEV3 DEV3

ABC bezproblemowej aktualizacji

Kopia zapasowa.

A Kopia zapasowa.

UWAGA Przed aktualizacją zalecamy wykonać kopię zapasową konfiguracji. W ten sposób sprawdzisz poprawność swojej konfiguracji przed rozpoczęciem aktualizacji i zwiększysz prawdopodobieństwo bezproblemowej aktualizacji.

Konsola i logi na bramce.

B Konsola i logi na bramce.

W razie problemów z aktualizacją, sprawdź procedurę Aktualizacja z konsoli lub Wykonanie pełnego resetu aplikacji. To może dotyczyć szczególnie osób, które instalują na bramce dodatkowe niestandardowe komponenty.

Poczekaj cierpliwie.

C Cierpliwość. Pierwsze uruchomienie po aktualizacji trwa dłużej - poczekaj cierpliwie.

Po aktualizacji pierwsze uruchomienie może trwać długo. W tym czasie aktualizowane są biblioteki do integracji dodanych na bramce i baza danych jest migrowana do nowego formatu. Poczekaj cierpliwie na zakończenie aktualizacji. Możesz sprawdzić status uruchamiania (dowiedzieć się co robi system) w konsoli komendą htop i/lub pm2 logs

Greta

W tej wersji aktualizujemy następujące pakiety binarne:

  • Python do najnowszej wersji 3.9.5
  • Rclone do najnowszej wersji 1.55
  • FFmpeg do najnowszej wersji 4.4
  • Clang/llvm do najnowszej wersji 12.0.0
  • Mosquitto 2.0.10

... i jeszcze ponad 20 innych pakietów zainstalowanych na bramce.

Aktualizacja może trwać dłużej, w zależności od tego ile macie na bramkach integracji i jakie dodatkowe pakiety zostaną podczas instalacji zaktualizowane lub czasami skompilowane na bramce.

Poczekajcie cierpliwie, zawsze można sprawdzić co robi bramka w konsoli poleceniem htop lub sprawdzać na bieżąco logi poleceniem pm2 logs

Integracja Zwave

Dodaliśmy pierwszą wersję integracji Zwave. Zastosowaliśmy ten sam mechanizm co w przypadku Zigbee czy Supla (integracja przez MQTT). Według nas tego typu integracja to najlepszy sposób i tak powinno to działać w przypadku wszystkich urządzeń, MQTT powinno być rozwijane jako API w Home Assistant do integracji z innymi systemami i technologiami. Możliwe, że kiedyś tak będzie.

Uwaga

Integracja jest w trakcie rozwoju i testowania

W obecnej wersji integracja wymaga instalacji ręcznej kodów projektu ZwaveJs2Mqtt. Cała procedura opisana jest na forum AI-Speaker: ZWave na bramce AIS - Zwavejs2Mqtt

Integracja testowana jest z popularnym na rynku adapterem Aeotec Z-Stick, który komunikuje się za pomocą USB CDC (Communication Device Class).

Zwave

Integracja może też działać z adapterami, które nie obsługują USB CDC, za pomocą zdalnego połączenia tcp socket, obsługiwanego przez ZwaveJs2Mqtt:

 tcp://dongle.lan:5000

USB HID

Bramka obsługuje urządzenia USB klasy HID (Human Interface Device), które służą głównie do interakcji z użytkownikiem. Naciśnięcie przycisku na klawiaturze czy innym kontrolerze USB HID podłączonym do bramki, przesyłane jest do Asystenta domowego jako zdarzenie. Takie zdarzenia mogą wyzwalać automatyzacje.

AIS button

Realizując zamówienie funkcjonalności dla klienta, dodaliśmy wysyłanie zdarzenia naciśnięcia przycisku kontrolera w obu trybach pracy bramki (na i bez monitora), więcej informacji w dokumentacji: Automatyzacja wyzwalana przyciskiem

Offline TTS - ulepszenia

Kolajna funkcjonalność zamówiona przez klienta wymagała rozbudowania mechanizmu TTS działającego offline na bramce. W tym celu do usługi ais_ai_service.say_it dodaliśmy wybór języka, głosu oraz innych parametrów mechanizmu zamiany tekstu na mowę:

AIS TTS

Dodatkowo dodaliśmy zdarzenie w systemie ais_speech_status, które raportuje status mowy z mechanizmu TTS. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, kiedy Jolka (Marya, Jon, itd...) skończy mówić wpisany tekst, tak żebyśmy mogli wykonać kolejny krok automatyzacji.

Chcemy, żeby komunikaty były mówione po sobie bez względu na to, z jaką prędkością będą mówione i jaka będzie treść komunikatu. Jedyny sposób na osiągnięcie tego, to właśnie zdarzenie informujące o statusie mówienia - informacja, że TTS zakończył czytanie tekstu.

AIS TTS

Kod przykładowej automatyzacji:

alias: Komunikat powitalny w 3 językach
description: ''
trigger:
- platform: event
event_type: ais_key_event
event_data:
code: 1
condition: []
action:
- service: ais_ai_service.say_it
data:
text: Witamy w parku rozrywki (komunikat po polsku)
language: pl_PL
voice: Jola
- wait_for_trigger:
- platform: event
event_type: ais_speech_status
event_data:
status: DONE
- service: ais_ai_service.say_it
data:
language: en_US
voice: Allison
text: Welcome to the amusement park (announcement in English)
- wait_for_trigger:
- platform: event
event_type: ais_speech_status
event_data:
status: DONE
- service: ais_ai_service.say_it
data:
language: uk_UA
voice: Mariya
text: Ласкаво просимо до парку розваг (анонс українською мовою)
mode: single

Tak wygląda przebieg tej automatyzacji - widać, że kolejne komunikaty były zapowiadane dopiero, gdy dostaliśmy informację z systemu o tym, że TTS skończył czytać poprzedni komunikat:

AIS TTS

Dla tych, którzy chcieliby wykorzystać ten mechanizm w swoich automatyzacjach, polecamy opis w dokumentacji AIS TTS

Tasmota 9.4.0 Leslie

Uwaga! Wykryliśmy błąd w Tasmota, w pewnych okolicznościach (po utracie połączenia z MQTT i wystąpieniu problemu z ustaleniem adresu IP brokera MQTT na bramce) może dojść do tego, że urządzenie zrestartuje się szybko 6 razy i zmieni model (funkcjonalność wbudowana w Tasmota). Na naszym forum jest wątek na ten temat Utrata konfiguracji w urządzeniach z Tasmotą.

Jeżeli kogoś dotknął taki problem (tak jak nas), to sugerujemy aktualizację do wersji AIS-Tasmota 9.4.0 Leslie, w której zablokowaliśmy możliwość samoczynnej zmiany modelu urządzenia.

Zigbee2Mqtt

Aktualizacja Zigbee2Mqtt do najnowszej wersji 1.8.3 Ponad 1430 wspieranych urządzeń. To jest wydanie poprawkowe, wszystkie szczegóły tu 1.18.3

z2m

Asystent domowy

Najnowsza wersja Asystenta domowego, czyli naszego pakietu ais-dom bazującego na najnowszym Home Assistant Core. Ta wersja to głównie poprawki stabilizacji, uruchamianie bez czekania na migracje danych i kilka innych ulepszeń.

hass

Szczegółowy opis zmian w Home Assistant dostępny na blogu projektu Home Assistant: 2021.5: Stability, performance, triggers, color modes!

AIS DEV3

Wprowadziliśmy już na stałe do oferty nową bramkę AIS DEV3 - jest to jak do tej pory najszybsza, najprostsza w konfiguracji i obsłudze bramka AIS.

AIS DEV3 to bramka, którą możesz sterować urządzeniami głosowo kilka minut po jej wyjęciu z pudełka. Dodatkowo masz wbudowaną obsługę audio, zdalny dostęp i konfiguracje za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Dzięki AIS DEV3 nie trzeba już nagrywać systemu na kartę SD, majstrować przy ustawieniach routera, wiedzieć co to dynamiczny DNS lub YAML. Oczywiście bez żadnych opłat miesięcznych i reklam w aplikacji.

AIS dom DEV3

Zobaczcie co mówi o bramce AIS DEV3 Greta:

Greta

"Bardzo dobrze działa mi się na AIS DEV3! To naprawdę świetny sprzęt o ogromnych możliwościach! Szczerze polecam."

Greta

Parametry nowej bramki są opisane tu: Bramka AIoT, dodaliśmy też nowy konfigurator, który ma ułatwić Pierwsze uruchomienie.


AI-Speaker 05/2021