Przejdź do głównej zawartości

Integracja Asystentka Jolka

Wbudowany Asystent

System posiada komponent umożliwiający wydawanie komend i przesyłanie zapytań do wbudowanego programu, który zamienia polecenie na intencję, a następnie wykonuje akcję powiązaną z intencją. Program ten nazywamy wbudowanym asystentem.

ai

Z asystentem możesz rozmawiać:

  • przez naciśnięcie mikrofonu w aplikacji webowej (w przeglądarkach obsługujących wprowadzanie głosowe)
  • przez mikrofon w telefonie z systemem Android i z zainstalowaną naszą darmową aplikacją dostępną w Google Play
  • przez wywołanie usługi rozmowy z naszego dedykowanego pilota radiowego z wbudowanym mikrofonem.
  • wpisując komendy tekstowe do asystenta w pole tekstowe w aplikacji.

ai

Dostępne komendy

Tu jest lista poleceń, które asystent rozumie loklanie (bez potrzeby łączenia się z żadnym serwisem zewnętrznym). Np. gdy pytasz "Jaka jest temperatura w kuchni" asystent "rozumie", że intencją jest sprawdzenie statusu czujnika o nazwie "Temperatura w kuchni".

Gdy asystent nie jest w stanie zrozumieć komendy lokalnie, to stara się uzyskać informację w zewnętrznych serwisach lub wyszukać ją w Internecie. Udzielając odpowiedzi na pytania typu "kto to jest... ", "kim jest... ", "znajdź informację o..." asystent korzysta z zasobów bazy wiedzy "Google Knowledge Graph". Korzystanie z tego typu bazy wiedzy ma na celu selekcję możliwie najistotniejszych treści i udzielenia krótkiej odpowiedzi na pytanie. Źródłem informacji do Google Knowledge Graph jest głównie Wikipedia. Sięgamy też po informacje bezpośrednio z Wikipedii oraz z usług internetowych, w tym serwisów Google.

ai

Jeśli dodasz integrację Google Home, to możesz bezpośrednio wysyłać komendy do Asystenta Google, wystarczy, że poprzedzisz komendę słowem "Google", np. "Google, jaka jest pogoda" lub "Google opowiedz jakiś dowcip" itd..

Automatyzacje uruchamiane komendą

Jeśli poprzedzedzimy nazwę automatyzacji zwrotem "Jolka: [nazwa automatyzacji]".

Np: "Jolka: podlej trawnik":

Działanie komend

To po wypowiedzeniu komendy [nazwa automatyzacji] asystent zrozumie, że chodzi nam o uruchomienie automatyzacji o tej nazwie.

Dodatkowo każdą zdefiniowaną w systemie automatyzację możemy uruchomić komendą głosową. Wystarczy powiedzieć:

'Jolka {nazwa automatyzacji}'

lub

'Uruchom {nazwa automatyzacji}'

lub

'Automatyzacja {nazwa automatyzacji}'

w ten sposób można łatwo dodawać głosowe sterowanie praktycznie dowolnym urządzeniem, które mamy zintegrowane w systemie. Przykładowo, gdy chcemy dodać uruchomienie odkurzania głosowo, to wystarczy, że dodamy automatyzację o nazwie np. Odkurzanie (lub Start odkurzania), która będzie wywoływała akcję vacuum.start. Po zdefiniowaniu takiej akcji wystarczy powiedzieć "Uruchom odkurzanie", by głosowo uruchomić odkurzanie 💪

Więcej o komendach głosowych

Więcej o wbudowanych komendach: Wbudowane komendy i o możliwości definiowania własnych nowych komend: Dodawanie komendy.