Przejdź do głównej zawartości

Serwer FTP

Wprowadzenie

Na bramce dostarczamy serwer FTP umożliwiający łatwą wymianę plików pomiędzy bramką a innymi komputerami w sieci lokalnej, za pomocą protokołu komunikacyjnego FTP.

FTP server


Informacje techniczne

Proces ftp

Procesami na bramce steruje Menedżer procesów PM2. PM2 odpowiedzialny jest też za uruchomienie serwera ftp po starcie systemu, a następnie czuwa nad jego ciągłym działaniem.

Żeby zobaczyć status procesu ftp w konsoli wpisujemy:

pm2 show ftp

webssh

Binarka

Serwer FTP oparty jest na busybox

Naszą kompilację busybox udostępniamy w naszym repozytorium pakietów binarnych bintray

MQTT broker

Dostęp tylko lokalny

Serwer FTP obsługuje tylko anonimowe logowanie - nie ma żadnego uwierzytelniania. Dlatego dostęp do bramki po FTP możliwy jest tylko z sieci lokalnej.