Broker MQTT

Wprowadzenie

Na bramce dostarczamy wbudowany broker MQTT oraz usługę zapewniającą jego działanie "z pudełka" po starcie bramki.

MQTT (MQ Telemetry Transport), to protokół łączności maszyna-maszyna lub „Internet rzeczy” będący uzupełnieniem protokołu TCP/IP. Pozwala na niezwykle lekki transport komunikatów publikowania/subskrypcji. Urządzenia z naszym oprograwmowaniem komunikują się z bramką w sieci lokalnej za pomocą MQTT. Dzięki czemu są automatycznie wykrywane przez bramkę bez potrzeby konfiguracyji po stronie użytkownika.

WEB console

TODO - opis w przygotowaniu