Zigbee2MQTT

Wprowadzenie

Integracja Zigbee w Asystencie domowym daje możliwość łatwego korzystania z urządzeń Zigbee bez potrzeby stosowania bramek producentów. Rozwiązanie oparte jest na projekcie Zigbee2MQTT. I jest całkowicie zintegrowane z naszym oprogramowaniem, dzięki czemu możesz łatwo dodać swoje urządzenia Zigbee do całej infrastruktury inteligentnego domu działającej na systemie Asystent domowy.

Zigbee2MQTT jest zainstalowane "fabrycznie" na bramkach sprzedawanych z systemem od wersji 0.103.8 W tych bramkach wystarczy włożyć urządzenie CC2531 do portu USB i automatycznie pojawi się nowe menu w aplikacji. Jeżeli kupiłeś bramkę z wcześniejszą wersją systemu i chcesz używać Zigbee na bramce to wystarczy, że doinstalujesz tę funkcjonalność wg opisu poniżej.

Integracja

Integracja sprowadza się do włożenia do portu USB odpowiednio zaprogramowanego urządzenia CC2531. Asystent domowy sam rozpozna to urządzenie USB, poinformuje głosowo, że uruchamia serwis Zigbee i automatycznie pojawi się nowa opcja w aplikacji.

Obsługiwane urządzenia

Obsługujemy to, co obsługuje Zigbee2MQTT, wg informacji na stronie projektu Zigbee2MQTT -> obecnie obsługiwanych jest 613 urządzeń od 113 różnych dostawców. Jest to stan na dzień 18 marca 2020, projekt rozwija się bardzo intensywnie i nowe urządzenia są stale dodawane.

Dodanie nowego urządzenia Zigbee

Zezwalanie urządzeniom na dołączenie

Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci Zigbee i uniknąć przypadkowego dołączenia innych urządzeń Zigbee, domyślnie w konfiugracji mamy ustawiony parametr enable_join: false.

Przed rozpoczęciem parowania nowego urządzenia należy włączyć w aplikacji możliwość czasowego parowania z bramką. W przeciwnym razie nowe urządzenia nie będą mogły dołączyć do sieci! Możliwość czasowego parowania z bramką włączamy w aplikacji w menu Zigbee -> Zigbee Tryb Parowania lub pilotem radiowym przechodząc w menu do Mój dom -> Automatyzacje -> Zigbee tryb parowania. Po włączeniu trybu parowania mamy 2 minuty na dodanie nowego urządzenia.

Zigbee integracja

Parowanie

Najpierw sprawdź na stronie Zigbee2MQTT w obsługiwanych urządzeniach instrukcję dotyczącą parowania urządzenia po wybraniu modelu urządzenia.

Zigbee integracja

Zigbee integracja

Jeśli nie są dostępne żadne instrukcje, urządzenie można prawdopodobnie sparować przywracając ustawienia fabryczne

Mapa sieci

Po sparowaniu urządzenia możemy odświeżyć kartę z mapą sieci Zigbee, by zobaczyć nasze nowe urządzenie podłączone do bramki

Zigbee integracja

Zmiana nazwy urządzenia na mapie

Zigbee integracja

Urządzenia

Nasze nowe urządzenie autmatycznie dostępne jest w urządzeniach

Zigbee integracja

Po wybraniu urządzenia możemy zobaczyć jego szczegóły i przejść do dodania automatyzacji

Zigbee integracja

Oczywiście nowe encje możemy umieszczać na karcie i wykorzystywać w automatyzacjach, przykłady gotowych rozwiązań zostaną dodane na forum.

Instalacja Zigbee2MQTT

Ten opis dotyczy tylko bramek zakupionych z wersją systemu wcześniejszą niż 0.103 Od wersji 0.103.8 Zigbee2MQTT jest zainstalowane "fabrycznie" na bramkach i nie trzeba nic doinstalowywać.

Są dwie opcje, żeby samemu dodać Zigbee2MQTT do bramki:

Instalacja przez wykonanie pełnego resetu aplikacji

Przed wykonaniem pełnego resetu, jeżeli zależy nam na naszych wcześniejszych ustawieniach, można wykonać Kopię zapasową konfiguracji.

Opis procedury Pełny reset aplikacji.

Po wykonaniu pełnego resetu gdy asystent się uruchomi i nas powita, to można przywrócić ustawienia.

Zanim zacznie działać rozpoznawanie urządzeń USB należy jeszcze zrestartować urządzenie. Można to zrobić komendą w konsoli:

su -c "reboot now"

lub z menu aplikacji: Konfiguracja -> Konfiguracja bramki AIS dom -> Zatrzymanie bramki -> URUCHOM PONOWNIE

lub za pomocą pilota: Pomoc -> System -> Restart bramki

Teraz wystarczy włożyć urządzenie CC2531 do portu USB i automatycznie pojawi się nowe menu w aplikacji, a Asystent domowy poinformuje głosowo, że uruchomił usługę Zigbee.

Instalacja skryptem

  1. zaloguj się do konsoli bramki SSH
ssh <ip_bramki_w_sieci_lokalnej>
  1. wykonaj następującą komendę
curl https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/patches/add_zigbee.sh | bash

w wyniku otrzymamy tego typu log:

Welcome to AI-Speaker!
WWW: https://ai-speaker.com
Support: info@sviete.pl
Source: https://github.com/sviete
[Połaczenie SSH]
$ curl https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/patches/add_zigbee.sh | bash
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 1351 100 1351 0 0 2408 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2412
-----------------------------
2020 Jan 10 11:00
----ADD ZIGBEE START ----
-----------------------------
1. replace bash profile
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 1645 100 1645 0 0 2921 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2916
2. install python2
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
python2
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 4774 kB of archives.
After this operation, 17.7 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://powiedz.co/apt dom/stable arm python2 arm 2.7.16-4 [4774 kB]
Fetched 4774 kB in 2s (2387 kB/s)
Selecting previously unselected package python2.
(Reading database ... 20653 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python2_2.7.16-4_arm.deb ...
Unpacking python2 (2.7.16-4) ...
Setting up python2 (2.7.16-4) ...
Setting up pip2...
Looking in links: /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/tmp/tmpy72GDx
Collecting setuptools
Collecting pip
Installing collected packages: setuptools, pip
Successfully installed pip-18.1 setuptools-40.6.2
3. download zigbee.zip
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 49.0M 100 49.0M 0 0 236k 0 0:03:32 0:03:32 --:--:-- 236k
4. unzip zigbee2mqtt
7-Zip [32] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=utf8,Utf16=on,HugeFiles=off,32 bits,4 CPUs LE)
Scanning the drive for archives:
1 file, 51456623 bytes (50 MiB)
Extracting archive: /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee.zip
--
Path = /data/data/pl.sviete.dom/files/home/zigbee.zip
Type = zip
Physical Size = 51456623
Everything is Ok
Folders: 3904
Files: 30125
Size: 178163369
Compressed: 51456623
5. remove zigbee.zip
-----------------------------
2020 Jan 10 11:04
----ALL OK END----
-----------------------------

Teraz wystarczy zrestartować urządzenie.

Można to zrobić komendą w konsoli:

su -c "reboot now"

lub z menu aplikacji: Konfiguracja -> Konfiguracja bramki AIS dom -> Zatrzymanie bramki -> URUCHOM PONOWNIE

lub za pomocą pilota: Pomoc -> System -> Restart bramki

Po ponownym uruchomieniu, wystarczy włożyć urządzenie CC2531 do portu USB i automatycznie pojawi się nowe menu w aplikacji, a Asystent domowy poinformuje głosowo, że uruchomił usługę Zigbee.