Przejdź do głównej zawartości

Zwave

Wprowadzenie

Integracja Zwavejs w Asystencie domowym daje możliwość korzystania z urządzeń Zwave bez potrzeby stosowania bramek producentów. Rozwiązanie oparte jest na projekcie ZwaveJs2Mqtt. Dzięki czemu możesz dodać swoje urządzenia Zwave do całej infrastruktury inteligentnego domu działającej na systemie Asystent domowy.

Bramka PRO

Na bramce AIS PRO integracja Zwavejs jest zainstalowana i skonfigurowana domyślnie.

Zwave

Bramka DEV

W przypadku bramek DEV integracja Zwave wymaga instalacji ręcznej. Cała procedura opisana jest na forum AI-Speaker: ZWave na bramce AIS - Zwavejs2Mqtt

Zwave

Integracja Zwave

Integracja testowana jest z popularnym na rynku adapterem Aeotec Z-Stick, który komunikuje się za pomocą USB CDC (Communication Device Class).

Zwave

Integracja może też działać z adapterami, które nie obsługują USB CDC, za pomocą zdalnego połączenia tcp socket, obsługiwanego przez ZwaveJs2Mqtt:

 tcp://dongle.lan:5000

Obsługiwane urządzenia

Obsługujemy to, co obsługuje Zwavejs2Mqtt, więcej informacji na stronie projektu ZwaveJs2Mqtt.

Mapa sieci

Możemy odświeżyć stronę z mapą sieci Zwave, by zobaczyć urządzenia podłączone do bramki

Zigbee integracja


Informacje techniczne

Proces zwave

Procesami na bramce steruje Menedżer procesów PM2. PM2 odpowiedzialny jest też za uruchomienie procesu zwave po wykryciu urządzenia (adaptera Zwave Aeotec Z-Stick), a następnie czuwa nad jego ciągłym działaniem.

Żeby zobaczyć status procesu zigbee w konsoli wpisujemy:

pm2 show zwave

zwave

Dostęp do aplikacji w sieci lokalnej

Aplikacja Zwavejs2MQTT działa na porcie 8091 w lokalnej sieci, można połączyć się z nią bezpośrednio wpisując w przeglądarce http://<ip-bramki>:8091

Zwavejs2MQTT

Dostęp do konfiguracji

Cała konfiguracja ZwaveJs2Mqtt możliwa jest z aplikacji webowej. Obecnie nie wspieramy jeszcze przesyłania plików konfiguracji Zwave do serwisu AIS i jej kopiowania pomiędzy bramkami. Kopię plików konfiguracji (zawartość folderu ~/zwavejs2mqtt/store) można wykonać z konsoli lub z aplikacji ZwaveJs2Mqtt.

Zwavejs2MQTT