Przejdź do głównej zawartości

Widoki

Widoki na pulpicie#

Aby ułatwić nawigowanie po aplikacji, każdy pulpit może zawierać wiele widoków na każdym widoku można umieszczać karty (grupy elementów).

Asystent domowy

Tworzenie własnych widoków#

Możesz sam tworzyć i zmieniać widoki (zakładki w aplikacji), np. możesz dodać widoki "Salon", "Łazienka", "Sypialnia" i umieścić w nich na kartach urządzenia znajdujące się w tych pomieszczeniach.

Konfiguracja interfejsu użytkownika

Włączenie konfiguracji wybranego pulpitu#

Włączenie konfiguracji opisane jest tu Konfiguracja interfejsu użytkownika