Przejdź do głównej zawartości

Pierwsze uruchomienie - Dodanie urządzeń i usług

Podczas pierwszego uruchomienia możesz skonfigurować integrację z inteligentnymi urządzeniami, którymi chcesz sterować przy pomocy Asystenta domowego. Możesz to też zrobić później w konfiguracji integracji.

Dodanie urządzeń

Dodawanie usług#

Podczas pierwszego uruchomienia możesz skonfigurować integrację z usługami zewnętrznymi. Ten krok również możesz wykonać później w konfiguracji integracji.

Dodanie usług