Przejdź do głównej zawartości

Konfigurowanie wykrywania obecności

Wprowadzenie#

Wykrywanie obecności ma na celu ustalenie, czy i kto jest w domu (lub innej zdefiniowanej strefie), co jest bardzo cennym źródłem automatyzacji. Wiedza o tym, kto jest w domu lub gdzie jest, pozwala nam na całą gamę opcji automatyzacji, przykładowe użycie:

  • Wyślij mi powiadomienie, gdy moje dziecko dotrze do szkoły
  • Włącz klimatyzację w domu, kiedy wychodzę z pracy
  • Otwórz bramę i włącz na 30 minut oświetlenie zewnętrzne, jeżeli jest noc i moje auto pojawia się w strefie przed bramą wjazdową

Wykrywanie obecności

Wykrywanie obecności#

Istnieją różne sposoby wykrywania obecności w systemie Asystent domowy. Najłatwiejszym i zalecanym przez nas sposobem jest włączenie raportowania obecności w naszej aplikacji AIS dom, na telefonie - po zalogowaniu się z telefonu do aplikacji na bramce możesz w łatwy sposób przypisać telefon do osoby i przesyłać zmiany lokalizacji bezpośrednio do bramki domowej.

AIS dom GPS

Inną aplikacją dostarczającą szczegółowe informacje o lokalizacji jest aplikacja OwnTracks, która działa zarówno dla Androida, jak i iOS. OwnTracks warto polecić bo tak jak AIS dom, jest też darmowa i otwarto źródłowa, wykryte zmiany lokalizacji wysyła bezpośrednio do systemu Asystent domowy. Można ją skonfigurować za pomocą integracji dostępnej w konfiguracji systemu - w dokumentacji integracji OwnTracks pokazujemy krok po kroku jak to zrobić.

Osoby#

Dodanie osoby umożliwia podłączenie do niej wielu urządzeń raportujących lokalizację. Gdy używanych jest wiele urządzeń śledzących, lokalizacja jest określana z uwzględnieniem typu urządzenia śledzącego:

  • stacjonarne (Router lub lokalizator Bluetooth)
  • mobilne (GPS)

Kiedy jesteś w domu, twoją pozycję określają najpierw stacjonarne trackery (jeśli istnieją), a następnie GPS. Kiedy jesteś poza domem, twoja pozycja jest określana najpierw przez GPS, a następnie przez stacjonarne urządzenia śledzące.

Dodanie osoby#

Aby dodać nową osobę, przejdź do konfiguracji a następnie wybierz opcję Osoby.

Dodanie osoby

Naciśnij pomarańczowy przycisk z ikonką "plus" w prawym dolnym rogu ekranu, żeby otworzyć formularz dodawania osoby. Wybierz urządzenia raportujące lokalizację, tak jak to pokazano poniżej.

Dodanie osoby

Ustawienie zdjęcia osoby#

Podczas dodawania lub edycji osoby możesz dodać jej zdjęcie które będzie wyświetlane w aplikacji i na mapie.

Dodanie zdjęcia osoby

Osoba na mapie i na kartach w aplikacji będzie teraz wyświetlana wraz ze zdjęciem.

Dodanie osoby

Strefy#

Strefy pozwalają nazywać obszary na mapie. Obszary te mogą być następnie użyte do nazwania aktualnej lokalizacji śledzonego użytkownika lub użycia wejścia / wyjścia ze strefy jako wyzwalacza lub warunku automatyzacji. Strefy można skonfigurować na stronie integracji na ekranie konfiguracji.

Dodanie strefy#

Aby skonfigurować nową stefę, przejdź do konfiguracji a następnie wybierz opcję Strefy.

Dodanie strefy

Dodaj strefy które Cię interesują wypełniając formularz strefy w podobny sposób jak przedstawiono na przykładzie poniżej.

Dodanie strefy

Automatyzacje oparte na lokalizacji#

Wyzwalacze strefy oraz geolokalizacji mogą uruchamiać się, gdy osoba wchodzi w strefę lub gdy opuszcza strefę. W celu dodania automatyzacji opartej na lokalizacji, podczas dodawania automatyzacji wybierz typ wyzwalacza Strefa, następnie wybierz osobę, której dotyczy sprawdzenie lokalizacji.

Dodanie automatyzacji

W kolejnym kroku wybierz strefę oraz zaznacz typ zdarzenia (wejście w strefę lub opuszczenie strefy)

Dodanie automatyzacji

Schemat automatyzacji#

Automatyzację wyzwalaną przez zmianę lokalizacji możemy w łatwy sposób utworzyć na podstawie gotowego schematu automatyzacji.

Wystarczy, że:

  1. Wybierzemy predefiniowany schemat Powiadomienie po opuszczeniu strefy Dodanie nowej automatyzacji

  2. Uzupełnimy i zapiszemy zdefiniowany szablon: Dodanie nowej automatyzacji