Przejdź do głównej zawartości

Ustawienia systemu

Ustawienia systemu Android

W celu przejścia do ustawień systemu Android wystarczy z menu Sterowania na monitorze wybrać pozycję Android:

Ustawienia Android

Ustawienia

Konsola aplikacji "Asystent domowy"

W celu przejścia do ustawień systemu Android wystarczy z menu Sterowania na monitorze wybrać pozycję Konsola: W konsoli dostępne jest środowisko Linux, zawierające minimalny system podstawowy wraz z interpreterem języka Python, Node.js oraz Clang

Ustawienia

Dodatkowe pakiety dostępne za pomocą menedżera pakietów APT z naszego repozytorium pakietów Ais Linux.

Ustawienia

Procesami na bramce steruje menedżer procesów PM2. PM2 odpowiedzialny jest za zarządzanie stanem serwisów w systemie "Asystent domowy", to PM2 uruchamia procesy po starcie systemu a następnie czuwa nad ich ciągłym działaniem.

Żeby sprawdzić logi usług systemu "Asystent domowy", w konsoli bramki wykonaj komendę:

$ pm2 logs

Użytkownik domyślny ma uprawnienia tylko do folderu /data/data/com.termux/files, w którym to folderze znajdują się pakiety systemu Linux, oraz do podfolderu data/data/com.termux/files/home/AIS, gdzie znajduje się konfiguracja systemu "Asystent domowy".

Uwaga

W wersjach developerskich bramek dostępny jest też użytkownik root który ma dostęp do całego systemu.