Przejdź do głównej zawartości

Wymuszenie aktualizacji

Możemy wymusić zainstalowanie wszystkich składowych systemu do najnowszej wersji. W tym celu wystarczy uruchomić w konsoli skrypt aktualizacji

warning

Poniższa procedura nie zawiera aktualnego skryptu dla wydania, skrypt ten publikujemy na blogu i forum wraz z informacją o wydaniu wersji..

Logowanie do konsoli#

Do konsoli bramki możemy zalogować się z innego klienta w sieci lokalnej po dostęp po SSH lub bezprośrednio z deweloperskich narzędzi w aplikacji webowej Asystent domowy.

Komenda uruchamiająca skrypt#

Po zalogowaniu się do konsoli bramki wpisujemy komendę:

curl https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/upgrades/force_reinstall.sh | bash

Kod skryptu aktualizującego składowe systemu#

#################################################   AIS dom upgrade force script##   Homepage: https://github.com/sviete/AIS-utils## curl https://raw.githubusercontent.com/sviete/AIS-utils/master/upgrades/force_reinstall.sh | bash################################################
echo "-----------------------------"echo "-----------------------------"echo "-----------------------------"echo $(date '+%Y %b %d %H:%M') STARTecho "-----------------------------"echo "AIS dom reinstall all"echo "-----------------------------"
echo "-----------------------------"echo "1. Linux part ---------------"echo "-----------------------------"
apt -y updateapt -y upgrade
echo "-----------------------------"echo "2. Python part --------------"echo "-----------------------------"
pip install ais-dom -U
echo "-----------------------------"echo "3. Android part -------------"echo "-----------------------------"
curl -o "/data/data/pl.sviete.dom/files/usr/tmp/AisPanelApp.apk" -L https://powiedz.co/ota/android/AisPanelApp.apk &&su -c "pm install -r /data/data/pl.sviete.dom/files/usr/tmp/AisPanelApp.apk"
echo "ALL DONE!"echo $(date '+%Y %b %d %H:%M') STOP