Przejdź do głównej zawartości

Montaż zestawu

Montaż

Montaż wzmacniacza w obudowie

Przylutować do wzmacniacza przewód komunikacji TTL:

kolorpin
Czerwony
VCC
Czarny
GND
Zielony
RX
Biały
TX

|295x188|318x187

|614x280

Podłączyć przewód głośnikowy do prawego kanału wzmacniacza

|624x309

Umieścić wzmacniacz w obudowie i przykręcić śrubami 4x M3 x 6mm

|308x428|306x428

Montaż głośnika w obudowie

Dokładnie wypełnić klejem trzy wewnętrzne rowki głównej części obudowy na całym obwodzie

|569x282

UWAGA: zbyt duża ilość kleju lub zalanie 4 rowka może powodować wycieki na zewnątrz, a nie dokładne naniesienie na całym obwodzie może być przyczyną nieszczelności obudowy.

|260x272|335x272

Złożyć obie części obudowy na wcisk i odczekać do wyschnięcia kleju.

|446x181

Zdjąć osłonę taśmy dwustronnej wewnątrz obudowy.

|540x256

Szczelnie wypełnić pianką wytłumiająca zaczynając od formatu 30cm/15cm

|555x278

|556x256

a następnie dokładając fragment 17cm/15cm

|483x254|132x254

Przykleić uszczelkę głośnikowa na obwodzie frontu, prowadząc ją po krawędzi wgłębienia i docinając odpowiednio końcówki. Nakłuć otwory prowadzące śruby w uszczelce.

|477x233|138x233

|620x279

Podłączyć zaciski głośnikowe

|624x372

Nakłuć otwory prowadzące w uszczelce i umieścić głośnik w obudowie

|204x401|278x402

Dokręcić głośnik śrubami 4x M4 x 16mm, tak aby zlicować powierzchnię obudowy i głośnika.

|621x270

|321x132|295x135|621x294

Przygotowanie bramki

Przylutować złącze JST 4pin 2mm w otwory TTL:

|624x297|624x272

Montaż obudowy na bramce

Podłączyć przewód audio jack do wzmacniacza

|624x303

Przełożyć przewód TTL przez otwór w obudowie

|624x357

Przykręcić obudowę głośnika do obudowy bramki śrubami 4x M4 x 12mm i podłączyć przewód JST od wzmacniacza do bramki

|624x327

Podłączyć przewód audio jack do gniazda AV bramki i złożyć obudowę

|624x339

|624x353

|624x336

|624x291

|276x384|230x386

|624x309