Przejdź do głównej zawartości

Pilot FAQ

W przypadku problemów z działaniem pilota, proszę zapoznać się z instrukcją poniżej, jak rozwiązać najczęstsze problemy.

Sprawdź baterie

Pilot do działania potrzebuje 2 baterii AAA. Upewnij się, że baterie są poprawnie zamontowane oraz sprawdź, czy po naciśnięciu przycisku, w pilocie świeci się czerwona dioda (w górnej części pilota)- czy jest poprawne zasilanie z baterii.

Wskazówka

Pilot podczas używania pobiera mniej niż 10mA prądu z baterii. Gdy nie jest używany, zużywa mikroamper (czyli prawie nie pobiera żadnego prądu). Jest to zgodne z Europejskim standardem "Energy Star".

Sprawdź, czy klucz sprzętowy USB (dongle) jest włożony poprawnie do portu USB

Pilot komunikuje się z urządzeniem za pomocą adaptera/klucza sprzętowego USB (z angielskiego dongle). Upewnij się, że klucz jest poprawnie włożony do portu USB, dla pewności przełóż go do innego portu i spróbuj ponownie.

Sprawdź, czy klucz sprzętowy USB (dongle) jest sparowany z pilotem

Klucze USB są fabrycznie parowane z pilotami. Możesz też samodzielnie wykonać parowanie - w tym celu wykonaj poniższą instrukcję:

informacja

Naciśnij przycisk PG- i jednocześnie przycisk V- (dwa przyciski na samym dole pilota). Gdy górna dioda zacznie szybko migać na czerwono, puść przyciski i włóż klucz USB do urządzenia. Dioda powinna się po chwili wyłączyć, co oznacza, że urządzenia są sparowane.

Sprawdź, czy pilot działa w poprawnym trybie

Gdy masz podłączony monitor do urządzenia i chcesz sterować pilotem jak myszką - włącz tryb sterowania na monitorze. Gdy masz podłączone do urządzenia tylko głośniki i chcesz sterować urządzeniem bez monitora - włącz tryb sterowania bez monitora.

Pilot do asystenta

Mikrofon nie działa poprawnie

Mikrofon na pilocie jest włączony tylko wtedy, gdy trzymasz wciśnięty przycisk mikrofonu. Gdy go puścisz, to mikrofon jest automatycznie wyłączany. Żeby powiedzieć komendę, wciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu, poczekaj na sygnał "biip" oznaczający, że mikrofon jest włączony, a następnie powiedz komendę i zwolnij przycisk mikrofonu.

Jeżeli robisz to poprawnie i nadal nie działa, to sprawdź, czy klucz sprzętowy USB jest włożony poprawnie do portu USB.