Przejdź do głównej zawartości

Pilot FAQ

W przypadku problemów z działaniem pilota, proszę zapoznać się z instrukcją poniżej, jak rozwiązać najczęstsze problemy.

Sprawdź baterie#

Pilot do działania potrzebuje 2 baterii AAA. Upewnij się, że baterie są poprawnie zamontowane oraz sprawdź, czy po naciśnięciu przycisku, w pilocie świeci się czerwona dioda (w górnej części pilota)- czy jest poprawne zasilanie z baterii.

Wskazówka

Pilot podczas używania pobiera mniej niż 10mA prądu z baterii. Gdy nie jest używany, zużywa mikroamper (czyli prawie nie pobiera żadnego prądu). Jest to zgodne z Europejskim standardem "Energy Star".

Sprawdź, czy klucz sprzętowy USB (dongle) jest włożony poprawnie do portu USB#

Pilot komunikuje się z urządzeniem za pomocą adaptera/klucza sprzętowego USB (z angielskiego dongle). Upewnij się, że klucz jest poprawnie włożony do portu USB, dla pewności przełóż go do innego portu i spróbuj ponownie.

Sprawdź, czy klucz sprzętowy USB (dongle) jest sparowany z pilotem#

Klucze USB są fabrycznie parowane z pilotami. Możesz też samodzielnie wykonać parowanie - w tym celu wykonaj poniższą instrukcję:

informacja

Naciśnij przycisk PG- i jednocześnie przycisk V- (dwa przyciski na samym dole pilota). Gdy górna dioda zacznie szybko migać na czerwono, puść przyciski i włóż klucz USB do urządzenia. Dioda powinna się po chwili wyłączyć, co oznacza, że urządzenia są sparowane.

Sprawdź, czy pilot działa w poprawnym trybie#

Gdy masz podłączony monitor do urządzenia i chcesz sterować pilotem jak myszką - włącz tryb sterowania na monitorze. Gdy masz podłączone do urządzenia tylko głośniki i chcesz sterować urządzeniem bez monitora - włącz tryb sterowania bez monitora.

Pilot do asystenta

Mikrofon nie działa poprawnie#

Mikrofon na pilocie jest włączony tylko wtedy, gdy trzymasz wciśnięty przycisk mikrofonu. Gdy go puścisz, to mikrofon jest automatycznie wyłączany. Żeby powiedzieć komendę, wciśnij i przytrzymaj przycisk mikrofonu, poczekaj na sygnał "biip" oznaczający, że mikrofon jest włączony, a następnie powiedz komendę i zwolnij przycisk mikrofonu.

Jeżeli robisz to poprawnie i nadal nie działa, to sprawdź, czy klucz sprzętowy USB jest włożony poprawnie do portu USB.