Skip to main content

Obsługa urządzeń w systemie Asystent domowy

Integracja z urządzeniem#

Podłączonymi urządzeniami i usługami zarządzamy z poziomu Integracje dostępnego w menu konfiguracji. Część urządzeń jest automatycznie wykrywana, inne można dodać za pomocą konfiguratorów.

Rejestr urządzeń#

Asystent domowy prowadzi rejestr urządzeń, są w nim dostępne dane o wszystkich urządzeniach jakie zostały z nim zintegrowane. Każde urządzenie ma przypisany unikalny identyfikator zarezerwowany tylko dla niego.

Dodawanie urządzenia do interfejsu użytkownika#

Urządzenia są automatycznie grupowane w podstawowe grupy (przełączniki, czujniki, światła) i automatycznie wyświetlane w ostatnim domyślnym widoku aplikacji

Nasze urządzenia możemy też łatwo i szybko (za pomocą edytora dostępnego w przeglądarce) wyświetlić na kartach. Karty mogą reprezentować pomieszczenia i pięknie wyglądają oraz działają, zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych.