Skip to main content

26 posts tagged with "home assistant"

View All Tags

· 6 min read
Jola AI-Speaker

Szanowni Użytkownicy,

Z przyjemnością chcielibyśmy Was poinformować o znaczącej zmianie, która wpłynie na naszą platformę w pozytywny sposób. Po przemyślanej analizie oraz wysłuchaniu Waszych opinii, zdecydowaliśmy się na przejście z systemu operacyjnego Adroid Termux na Linux, a co za tym idzie, z Home Assistant Core na Home Assistant Supervised.

D