Skip to main content

AIS Auto Proxy

Wprowadzenie

AIS Auto Proxy jest to integracja, która umożliwia innym aplikacją działającym w lokalnej sieci na integrację z interfejsem użytkownika Asystenta domowego. Zasadza działania, opiera się na mechanizmie typu ingress, który jest wykorzystywany w kontenerowych aplikacjach.

AIS Auto Proxy wykorzystywane jest do aplikacji Zigbee2Mqtt:

zigbee

oraz do urządzeń z oprogramowaniem AIS dom:

RF 433

Dzięki temu aplikacje działające na innych adresach IP, czy działające na bramce, ale na innym porcie, mogą być wbudowywane w aplikację Asystent domowy i możemy mieć do nich zdalny dostęp za pomocą szyfrowanego tunelu.

Dodanie własnej lokalnej aplikacji do Asystenta domowego

Zakładamy, że masz aplikację, która działa w twojej sieci lokalnej i chcesz mieć do niej dostęp zdalny z Asystenta domowego. Przykładowo taką aplikacją niech będzie aplikacja webowa działająca na urządzeniu z oprogramowaniem AIS dom.

proxy1

1. Sprawdź, czy aplikacja działa w iframe

Dodaj kartę typu Strona WEB i zobacz czy strona aplikacji jest poprawie wyświetlana w aplikacji Asystent domowy, gdy jesteś w sieci lokalnej: AIS Proxy

W ten sposób upewniasz się, że bramka ma dostęp do tej strony - że bramka i inna aplikacja "widzą się w sieci lokalnej".

2. Dodaj długoterminowy token

Długoterminowe tokeny dostępu umożliwiają interakcję z Asystentem domowym za pomocą API. Każdy token będzie ważny przez 10 lat od utworzenia. Tokeny dodajemy z poziomu profulu użytkownika.

AIS Proxy

3. Dodaj dostęp do aplikacji przez ais_proxy

Działa to podobnie jak iframe, ale przez proxy, składnia adresu URL jest następująca:

/api/ais_auto_proxy/<token>/<ip-twojej-aplikacji>/<port-twojej-aplikacji>/

W sieci lokalnej efekt będzie taki sam jak poprzednio ze zwykłym iframe:

AIS Proxy

To, co się zmieniło to możliwość zdalnego dostępu do aplikacji (podczas połączania szyfrowanym tunelem):

AIS Proxy