Skip to main content

Menedżer plików

Wprowadzenie

Na bramce dostarczamy menedżer plików w formie aplikacji webowej. Menedżer plików zawiera edytor plików tekstowych oraz podgląd plików (tekst, audio, wideo). Aplikacja umożliwia pracę z plikami i katalogami w przeglądarce internetowej z dowolnego komputera, telefonu komórkowego lub tabletu.

WEB cmd

Uwaga

Aplikacja Menedżer plików preinstalowana jest na bramkach sprzedawanych z wersją systemu Leon i późniejszą. Posiadacze bramek zakupionych z wcześniejszą wersją systemu mogą sami doinstalować aplikację Menedżer plików wg opisu umieszczonego na Forum AI-Speaker.


Informacje techniczne

Proces webcmd

Procesami na bramce steruje Menedżer procesów PM2. PM2 odpowiedzialny jest też za uruchomienie udostępniania terminala bramki w aplikacji webowej (uruchomienie procesu webssh) po starcie systemu, a następnie czuwa nad jego ciągłym działaniem.

Żeby zobaczyć status procesu webcmd w konsoli wpisujemy:

pm2 show webcmd

webssh

Kody

Funkcjonalność menedżer plików realizowana jest przez aplikację AIS-webcmd. Aplikację tą publikujemy też w formie pakietu w repozytorium npm

MQTT broker

Dostęp tylko lokalny

Konsola umożliwia dostęp do konta root i pozwala na zrobinie wszystkiego w systmie. Dlatego dostęp do niej jest tylko z sieci lokalnej:

MQTT broker