Skip to main content

Dostęp do bramki z Internetu

Możesz skonfigurować dostęp do Twojej lokalnej bramki przez Internet. Dzięki temu będziesz mógł sterować automatyką w swoim domu (także głosowo) nie tylko w swojej lokalnej sieci, ale też z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu.

Najprostszym ze sposobów na dostęp do bramki z Internetu jest tunelowanie połączenia TCP (usługa, którą obecnie oferujemy za darmo dla użytkowników bramek).

Zdalny dostęp kod QR

Zalety#

Zalety tego rozwiązania:

  • brak potrzeby konfiguracji routera
  • nie naruszamy ustawień DNS i zapory sieciowej
  • nie potrzebujemy publicznego adresu IP

Jak to działa#

Każde urządzenie posiada swój unikalny identyfikator, jest on losowo generowany przy pierwszym uruchomieniu i pozostaje stały przez cały okres użytkowania urządzenia. Gdy włączysz dostęp z Internetu, otwieramy połączenie TCP pomiędzy Twoim urządzeniem a naszym serwerem i tworzymy na serwerze unikalny (na bazie identyfikatora urządzenia), publicznie dostępny adres URL. Adres ten pełni funkcję proxy - wszystkie wywołania do naszego serwera adresowane identyfikatorem bramki przekazujemy do lokalnie działającego serwera na bramce.

Kody źródłowe klienta działającego na urządzeniach są dostępne tu: dom-tunnel, otwarta licencja MIT.

Bezpieczeństwo#

Uwaga

W celu zachowania większego bezpieczeństwa, gdy dostęp do urządzenia z Internetu jest włączony, automatycznie blokujemy możliwość łatwego logowania do aplikacji (wybór użytkownika bez podawania hasła). Dodatkowo zalecamy włączenie modułu uwierzytelniania wieloskładnikowego. Więcej informacji w dokumentacji Home Assistant Multi-factor authentication

Włączenie dostępu#

W celu włączenia tunelowania należy w aplikacji przejść do ustawień zdalnego dostępu do bramki (sekcja dostępna po wybraniu z menu po lewej stronie opcji Konfiguracja a następnie pierwszej opcji na liście Usawienia bramki AIS dom).

Konfiguracja bramki

następnie wybierz opcję Zdalny dostęp

Zdalny dostęp

Uruchom szyfrowany tunel

Zdalny dostęp

Zdalny dostęp

Unikalny adres URL#

Po włączeniu dostępu z Internetu Twoja bramka będzie dostępna pod unikalnym adresem

https://identyfikator-twojej-bramki.paczka.pro

Adres jest dość skomplikowany ale nie musisz go przepisywać - możesz zeskanować kod QR telefonem.