Skip to main content

Logi aktualizacji

W aplikacji “Asystent domowy”, w zakładce Narzędzia deweloperskie dostępna jest konsola.

Logi aktualizacji

polecenie pm2 logs wyświetla aktualne logi bramki.

Będą w lokalnej sieci (taj samej co bramka) możemy uruchomić konsole w osobnym oknie przeglądarki, pod adresem: http://ais-dom.local:8888 lub http://lokalny_adres_ip_bramki:8888

Dzięki temu możemy uruchomić aktualizacje (w jednej karcie przeglądarki) oraz konsole (w drugiej karcie przeglądarki) i ślcedzić logi aktualizacji. W przypadku problemu z aktualizacją logi możemy wysłać do serwisu AI-Speaker. info@ai-speaker.com

Logi aktualizacji