Skip to main content

Sterowanie na monitorze

Wprowadznie

W tym trybie pilot działa na zasadzie zdalnej myszki komputerowej, można nawigować nim po aplikacji i kontrolować wszystkie elementy systemu. Podczas sterowania na monitorze użytkownik widzi status systemu w aplikacji na monitorze, dlatego zwrotne informacje głosowe od asystentki są bardzo ograniczone.

Sterowanie na monitorze

Pulpit

Definicja pulpitu

Można zdefiniować w aplikacji specjalny Pulpit(dashboard), który będzie prezentował wybrane przez nas elementy i umożliwiał łatwe sterownaie nimi w trybie Sterowania na monitorze.

informacja

W wersji 0.107, którą wydamy w kwietniu 2020 roku, dodana zostanie opcja konfiguracji wielu pulpitów (dashboards). Po dodaniu tej opcji zaktualizujemy ten opis.

Definicja pulpitu - opis w przygotowaniu

Ustawienie wybranego pulpitu

W celu ustawienia, jaki pulpit ma się wyświetlać na monitorze, z menu Sterowania na monitorze wybieramy pozycję Ustawienia serwisu Asystent domowy:

Przejście do ustawień serwera

Tu możemy wybrać pulpit oraz dostosować jego rozmiar w aplikacji: Wybór pulpitu

Wyświetlanie pulpitu

W celu przejścia do pulpitu wystarczy z menu Sterowania na monitorze wybrać pozycję Pulpit:

Sterowanie na monitorze

Widok pulpitu - opis w przygotowaniu

Sterowanie na monitorze